Nyheim logo
Min side

Personvern og informasjonskapsler

PERSONVERNERKLÆRING FOR NYHEIM UTLEIEBOLIG AS

Ditt personvern er viktig for Nyheim Utleiebolig AS. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, til hvilke formål vi behandler dine opplysninger og gir informasjon om dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Besøkende på våre nettsider
 • Våre kunder
 • Kandidater som søker på stillinger hos oss
 • Andre som eventuelt måtte ta kontakt med oss, f.eks. via vårt interesseskjema (https://www.nyheimbolig.no/forespor-leilighet), kundeservice eller vakttelefon.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Nyheim Utleiebolig AS, org.nr. 822 156 282, Storgata 85, 9008 Tromsø («Nyheim Utleiebolig» eller «vi») er personopplysningsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger som behandles for de formål som fremgår av denne personvernerklæringen. Det innebærer at vi må behandle dine personopplysninger i henhold til våre plikter etter gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning ("GDPR").

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene vi samler inn og behandler kan deles inn i følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, slik som navn og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som leiekontrakt, betalingsopplysninger, samt andre opplysninger som deles i forbindelse med ditt leieforhold.
 • Opplysninger som deles av kandidater som søker jobb hos oss, herunder opplysninger som oppgis i CV og søknad.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Eventuelle andre opplysninger du måtte gi oss i forbindelse med din kontakt med oss, f.eks. opplysninger som deles med oss ved henvendelser via vårt interesseskjema (https://www.nyheimbolig.no/forespor-leilighet), kundeservice eller vakttelefon.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Vi kan motta dine personopplysninger på ulike måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du ønsker å leie leilighet hos oss eller på annen måte kontakter oss. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler, når vi samler inn informasjon fra referanser i forbindelse med rekrutteringsprosesser eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra Tromsø kommune i forbindelse med at vi har en tilvisningsavtale med kommunen.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes i forbindelse med fakturering.

Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Etter gjeldende personvernlovgivningen plikter vi å basere vår behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (GDPR artikkel 6 (1) a)
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (GDPR artikkel 6 (1) b).
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger (GDPR artikkel 6 (1) f).

Dersom vår behandling av dine personopplysninger baseres på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake.

Du kan lese mer om til hvilke formål vi behandler personopplysninger, og hvilke rettslig grunnlag som gir oss rett til å behandle dine opplysninger til de ulike formålene, under.

Til hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken tilknytning du har til oss og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Under kan du lese mer om hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker dem til (formålet) og hvorfor vi har lov til dette (behandlingsgrunnlaget).

Nyheim Utleiebolig bruker personopplysninger for det overordnede formålet å opptre som utleier, samt kunne drive forvaltning og utleievirksomhet. For å oppnå dette gjennomfører vi følgende behandlingsaktiviteter:

 • Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk. I den forbindelse behandler vi følgende kategorier personopplysninger: loggdata, IP-adresser, metadata, mv., og andre opplysninger som du eventuelt måtte dele med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) – vår berettigede interesse.
 • Når du er leilighetssøker behandler vi dine personopplysninger for det formål å kunne formidle til deg leiligheter i vår utleievirksomhet og administrere din forespørsel. I denne sammenheng kan vi behandle dine kontaktopplysninger, og eventuelle andre opplysninger du deler med oss, f.eks. opplysninger som deles via vårt online skjema for forespørsler (https://www.nyheimbolig.no/forespor-leilighet). Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 (1) f) - vår berettigede interesse.
 • Når du er leietaker behandler vi dine personopplysninger for å kunne utføre vårt arbeid og oppfylle våre plikter som utleier i henhold til leiekontrakten og administrere vårt kundeforhold. I denne sammenheng kan vi behandle dine kontaktopplysninger og betalingsinformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingsaktivitetene er GDPR art. 6 (1) b) – at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med leietaker.
 • For å kunne administrere ditt leieforhold, vil det også kunne være aktuelt å behandle andre opplysninger, slik som opplysninger om forstyrrelser eller rapporter om uro, og andre henvendelser. Disse opplysningene vil kunne behandles basert på GDPR artikkel 6 (1) bokstav f) – vår berettigede interesse.
 • Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, for eksempel i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til gjeldende lovgivning. De kategorier av personopplysninger som behandles avhenger av krav i lov. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c) – rettslig forpliktelse. I denne sammenheng kan vi behandle opplysninger om dine innbetalinger og betalingsforpliktelser.
 • Om du er registrert som en leder eller kontaktperson for en leietaker behandler vi de personopplysningene som er nødvendig for å administrere leieforholdet til personen du er koblet til. Dette gjøres basert på GDPR art. 6 (1) f) og vår berettigede interesse i å administrere leieforholdet. Vi bruker personopplysninger til å kunne håndtere og følge opp henvendelser fra de som måtte ta kontakt med oss, for eksempel via vår kundeservice eller vakttelefon. De kategoriene av personopplysninger som behandles avhenger av innholdet din henvendelse. Typisk vil vi i forbindelse med kommunikasjonsformål behandle grunnleggende informasjon, slik som navn og kontaktopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) – vår berettigede interesse.
 • Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss, enten uoppfordret eller ved en utlysning. I den forbindelse behandler vi følgende kategorier personopplysninger: de personopplysninger som oppgis i CV og søknad, samt annen informasjon som kandidaten måtte dele med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 (1) f) og vår berettigede interesse i å ansette nye arbeidstakere.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Dette gjøres for å forbedre brukervennligheten på våre nettsider. Behandlingen er basert på ditt samtykke, GDPR. Se mer i vår cookie-policy og punkt 13 i denne personvernerklæringen.
 • Når du sender oss søknad om å leie bolig kan vi også gjennomføre en kredittsjekk. Dette vil innebære behandling av opplysninger om din økonomi, i tillegg til dine kontaktopplysninger og ditt personnummer. Det rettslige grunnlaget for gjennomføring av kredittsjekk er GDPR art. 6 (1) a) – ditt samtykke. Vi behandler ditt personnummer i tråd med personopplysningsloven § 12.
 • Vi vil for øvrig kunne behandle dine personopplysninger for andre formål som du spesifikt har samtykket til.

Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovgiving. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Dine personopplysninger kan om nødvendig deles med våre tekniske underleverandører, for eksempel Unite Living som håndterer leiekontrakter og kredittsjekk. Også andre selskaper som utfører oppdrag på vegne av oss, for eksempel Nystad Forvaltning AS, advokatfirma, vaktselskap, håndverkere.

Et selskap som behandler dine personopplysninger på vegne av oss kalles en databehandler. Dersom vi engasjerer en databehandler inngår vi en databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle opplysningene de får tilgang til og deres plikter i den forbindelse, herunder til hvilke formål personopplysningene kan brukes.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land og/eller organisasjoner utenfor EU/EØS-området som ikke tilbyr tilstrekkelig vern (såkalte tredjeland).

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil opplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører.

Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at innsyn skjer skriftlig og at identitet verifiseres på annen måte.

I noen situasjoner kan du også be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Dersom du mener vi ikke følger det vi informerer om i denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning, kan du sende oss en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider, jf. Cookie-policy. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte funksjoner på nettsiden.

Hvordan sier vi i fra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside Forside - Nyheim Bolig

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakt oss på epost kontakt@nyheimbolig.no