Satser profesjonelt på boligutleie

Selskapet Nyheim Bolig AS satser profesjonelt på utleie av boliger, og jobber hver eneste dag for å tilby alle sine leietakere trygghet – og en enkel bolighverdag.

21457578 10155691457334084 915368331760960156 o

(Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress)

De første 30 leilighetene ble klargjort høsten 2019, og frem til 2022 vil ytterligere 90 splitter nye leiligheter være klare for kunder.

Vi bryr oss om kundene våre!

Kundenes ønsker og behov står i sentrum for alt hva vi som selskap foretar oss. Vi ønsker at de som leier bolig hos oss skal føle trygghet – og at de skal føle bolighverdagen sin enkel og ukomplisert.

Alle våre strategiske valg skal forsterke dette målet. At vi som selskap tenker langsiktig og ambisiøst, er ett av mange eksempler på hvordan vi jobber for å forsterke følelsen av trygghet for kundene våre. De vet at vi vil være her for dem i mange år fremover. På samme måte skal vi hele tiden utvikle organisasjonen vår til at vi skal kunne yte hjelp og bistand når utfordringer oppstår, og slik skal vi styrke kundenes følelse av en enkel og ukomplisert bolighverdag.

Vi bryr oss om leilighetene våre!

Vi eier alle de leilighetene vi leier ut til våre kunder, og dette er i seg selv en garanti for vår omtanke. Vi satser på å bygge moderne leiligheter av høy kvalitet i attraktive områder av Tromsø. I våre leiligheter skal du oppleve en høy standard, men ikke ekstravaganse og unødvendig høye kostnader.

Vi bryr oss om byen vår!

Vi bidrar aktivt og positivt til å utvikle Tromsø som by, ved at vi tilbyr nye boliger, og dermed bidrar til å skape gode naboskap og trygge bomiljø. Vi utvikler Tromsø gjennom å utføre jobben vår godt, og ved å tilføre noe boligmarkedet til nå har manglet: Utleieboliger med høy standard.

Vi er et selskap som bryr oss!

Som selskap har vi både vilje og evne til å bry oss. Nyheim Bolig AS er etablert av selskapene Peab Eiendomsutvikling Nord AS og Napoleon Eiendom AS. Med troverdighet kan vi hevde å ha både kunnskap og erfaring om utvikling og utbygging av boliger – og om markedet. Vi kjenner behovene til leietakerne, og er innstilt på å yte vårt ytterste for å tilfredsstille disse behovene.