Nyheim logo
Min side

Et trygt hjem - i en leid bolig

Vi i Nyheim Bolig eier alle boligene vi leier ut. Vår visjon er å skape trygge hjem for de som vil leie bolig. Med trygge hjem mener vi et hjem som representerer forutsigbarhet og stabilitet. Et hjem hvor du kan føle deg hjemme både på gode og dårlige dager!

DSC05864

(Foto: David Jensen)

Vi er en profesjonell aktør innenfor boligutleie som ble etablert i 2018. Til nå har vi ervervet 119 boliger til leie. Når vi kjøper boliger er det med en intensjon; Boligene skal aldri selges! Kombinert med tidsubestemte leiekontrakter sikrer dette stor forutsigbarhet for våre leietakere som leier bolig av oss. Alle våre prosjekter er i Tromsø og er lokalisert nært sentrum eller på beliggenheter med gode kollektivforbindelser.

Kort om oss:

  • Våre boliger skal kun leies ut, ikke selges.
  • Dedikerte ansatte som følger opp våre kunder.
  • Kjøper kun hele blokker/oppganger og ikke enkeltleiligheter.
  • Forvalter våre bygg selv.
  • Eid av Napoleon Eiendom og Peab Eiendomsutvikling Nord.

Våre ansatte jobber med å forvalte utleieboliger på en forsvarlig og god måte. Dette innebærer blant annet å drifte og vedlikeholde byggene, bistå kunder med problemer inne i leiligheten og være tilstede for kunden om noe uforutsett skulle skje. Mye av vår forvaltning gjøres ved hjelp av ny teknologi, noe som gjør at vi har mer tid til å bistå våre kunder utover det som står i leiekontrakten.

I Nyheim Bolig er vi svært opptatt av miljø og bærekraft. Eiendomsbransjen har dessverre et alt for stort klimaavtrykk og vi er avhengig av å ta i bruk nye løsninger for å få dette ned. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye innovasjoner som kan få ned klimaavtrykket til våre boliger. Vi er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og har dermed forpliktet oss til å velge bærekraftige alternativ. Vårt klimaregnskap er tilgjengelig på forespørsel, send epost til: kontakt@nyheimbolig.no.