Nyheim logo
Min side

Leiemarked Tromsø

Siden 2020 har vi analysert og samlet data om leiemarkedet i Tromsø, og utviklet en intern statistikk. Nå tar vi skrittet videre for å bidra til et mer transparent og velfungerende leiemarked ved å dele rapporten offentlig. Kvartalsvis vil vi publisere ferske rapporter som gir innsikt i markedstrender og leieprisutvikling

Foto: David Jensen

Foto: David Jensen

Utvikling i korte trekk Q1 24 (sammenlignet med Q1 23)

  • Antall boliger annonsert: 168
  • 10 % økning i leiepriser på 3-roms
  • 12 % økning i leiepriser på rom
  • Hybel, 2-roms og 4-roms relativ flat utvikling i leiepriser

Les hele rapporten her: Q1 Marked 2024

Bidra med kunnskapog innsikt

Vår ambisjon er å forbedre og profesjonalisere det norske leiemarkedet. Vi ser at manglende transparens og kunnskap hindrer utviklingen av leiemarkedet. Derfor har vi siden 2020 arbeidet med å utarbeide vår egen statistikk for å følge markedets utvikling. Som et bidrag til dette vil vi nå offentliggjøre denne statistikken, som inkluderer informasjon om leiepriser, antall og type objekter tilgjengelig hvert kvartal. Data er hentet fra finn.no og vår egen boligportefølje. Vi håper dette kan bidra til større innsikt for både utleiere, leietakere og andre interessenter.

Vi vil samtidig informere om at statistikken har noen svakheter. Les mer om dette på siste side i rapporten.

Takk til finn.no for deres tillatelse til å bruke deres data i denne statistikken.