Nyheim logo
Min side

Hjemmet er din egen, trygge base

Det du selv kaller «hjemme» er like viktig for deg om du leier eller eier boligen.

Vinkel04 RGB color

HJEMMET VÅRT ER noe av det kjæreste vi har. «Hjemme» er det stedet hvor du føler trygghet, hvor du finner ro, hvor du kan være der selv, der du kan sette ditt personlige preg – og der du mer enn noe annet ønsker å trives. Dette ønsket er akkurat det samme, enten du skal bo der i kort eller lang tid – og uansett om du skal leie eller eie.

Nyheim Bolig AS har vi som idé å tilby moderne leiligheter av høy kvalitet og med attraktiv beliggenhet – for utleie. I Nyheim Bolig AS skal vi tilby gode og trygge hjem – også til dem som ønsker å leie fremfor å eie.

Behovet for leieboliger er stort i en by som Tromsø, og derfor er det behov for profesjonelle aktører som Nyheim Bolig AS i utleiemarkedet.

VI VET AT LIVET består av mange ulike faser, og at kravene vi stiller til boligen vår endrer seg med de fasene man befinner seg i: Som første gang du flyttet hjemmefra – kanskje til en ny by for å studere. Som den gangen du flyttet fra kollektiv eller hybel og over til leilighet. Som da du tok det store og dristige steget – og flyttet sammen med kjæresten. Som da du og dere valgte å flytte i større leilighet – eller enebolig – etter hvert som barn kom til verden. Eller når du ikke lenger hadde behov for stor plass, og ønsket en mindre og mer lettstelt leilighet, fordi du ikke lenger orket maset med vedlikehold av hus og hage.

VI VET OGSÅ AT det moderne samfunnet har endret hvordan disse livsfasene utvikler seg. De følger ikke nødvendigvis en strak og fast kurs – der vi som ungdom ønsker å bo så billig som mulig, og der vi gradvis etterhvert som vi blir eldre ønsker oss høyere standard – eller mer plass. Livsfasene kommer tettere og endrer seg raskere. Det er ikke bare ungdom som studerer! Også godt voksne har behov for påfyll av kompetanse, og derfor å leie bolig i studietiden. «Midt i livet» kan muligheten for en spennende jobb i et vikariat eller et tidsavgrenset prosjekt dukke opp, som samtidig skaper behov for en leilighet. Og dessverre er det også sånn at den livslange kjærligheten ikke er noe som er alle forunt. Av og til går man hver til sitt, og tar fatt på en ny livsfase; en ny start – ofte med behov for leid bolig som utgangspunkt for den nye starten.

«HJEMME» ER NOE av det viktigste i livet vårt – uansett livsfase. Nyheim Bolig AS har som mål å bidra til at dette hjemmet er trygt, godt og trivelig, også for deg som ønsker å leie bolig.