Nyheim logo
Min side

Bærekraft

Vi erkjenner at eiendomssektoren har en betydelig innvirkning på både lokale samfunn og planeten som helhet, 40% av de globale CO2-utslippene er knyttet til byggenæring. Vi har betydelig potensiale til å bidra til kutt. I Nyheim Bolig har vi en klar intensjon om å være aktiv i den grønne omstillingen innen vår bransje, samtidig som vi aktivt prøver å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Skir utsikt havet

I Nyheim jobber vi for å redusere energiforbruk og øke andelen fornybar energi, redusere avfallsmengde og legger til rette for kildesortering. Dette inkluderer investeringer i smart teknologi, bruk av fornybare energikilder, og etterspørre bærekraftige byggematerialer hos våre leverandører for å redusere vårt karbonavtrykk og bidra til global klimastabilitet.

Sosial bærekraft står sentralt i vårt engasjement, der vi prioriterer trivsel, forutsigbarhet og sikkerhet i våre boligmiljøer. Vårt mål er å tilby varierte og inkluderende boligløsninger som imøtekommer ulike behov i samfunnet. Vi arbeider aktivt for å forebygge og stoppe enhver form for diskriminering i våre boligmiljøer.

Vi ønsker å være en foregangsbedrift når det gjelder åpenhet i selskapsstyring og rapportering. Vi har økt fokus på ansvarlig innkjøp, og stille krav til produkter og leverandører. Vi forplikter oss til å drive virksomheten vår på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Dette inkluderer å opprettholde høy standard for ansattes rettigheter, følge anti-korrupsjonsprinsipper og støtte sosiale initiativer som forbedrer livskvaliteten for våre leietakere og samfunnet rundt oss.

Disse overordnede målene reflekterer vår helhetlige tilnærming til bærekraft og vårt engasjement for å være en positiv kraft innenfor miljø, åpenhet, verdikjede, samfunn og helse. Vi vil fortsette å evaluere og rapportere vårt arbeid for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser, og inviterer interessenter til å lese vår fullstendige bærekraftsrapport for mer informasjon.

Bærekraftsrapport 2023